Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Dla inwalidów

Numer telefonu alarmowego do Straży Miejskiej w Łodzi dla osób niepełnosprawnych: 600 480 986

Tutaj można za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) zgłosić interwencję bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi.

Przypominamy o wybranych przepisach ruchu drogowego dotyczących osób niepełnosprawnych poruszających się pojazdami samochodowymi:


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

(Dz. U. Nr 170, poz. 1393)
Rozdział 2
Znaki drogowe pionowe
§ 33. 2. Uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.
Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych"
Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów"
Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"
Znak B-35 "zakaz postoju"
Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"
Znak B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju"

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujeny, że w dniu 29.11.2008 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.11.2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Jedną z głównych zmian jakie zawiera rozporządzenie jest podniesienie grzywny za parkowanie samochodu osoby nieuprawnionej na kopercie dla inwalidy do kwoty 500 złotych.
http://www.lex.com.pl/serwis/du/2008/1249.htm

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przypominamy, że Straż Miejska w Łodzi bierze udział w kampanii parkingowej na rzecz osób niepełnosprawnych "500 złotych czeka w kopercie". Jednym z postulatów kampanii było podwyższenie kwoty mandatu za parkowanie samochodu przez osoby nieuprawnione na kopercie dla inwalidy do kwoty 500 złotych. W dniu 29.11.2008 roku zaczął obowiązywać nowy taryfikator mandatów za wykroczenia drogowe, w którym postulat ten został uwzględniony i wszedł w życie. Niestety byliśmy już zmuszeni do zastosowania tak wysokiej grzywny. Dlatego po raz kolejny apelujemy o przestrzeganie przepisów i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Jednocześnie ostrzegamy, że nadal bardzo konsekwentnie będziemy kontrolowali prawidłowość parkowania na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że dnia 2 kwietnia 2009 roku ruszyła Ogólnopolska Kampania Parkingowa 2009. Po raz kolejny, jak co roku, w akcji czynnie uczestniczy Straż Miejska w Łodzi.
 
W tym roku działania skupiają się na planowanych zmianach legislacyjnych w zakresie ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Zgodnie z przygotowanym projektem ustawy służby mundurowe będą mogły egzekwować prawo na terenach oznakowanych dróg wewnętrznych, tj. parkingach przy supermarketach oraz terenach należących do wspólnot mieszkaniowych, gdzie dotychczas nie obowiązywało prawo.

Mandat w wysokości 500 zł za wykroczenie obowiązuje jedynie na drogach publicznych.