Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Nasze programy


"Tolerancja czy jej brak ?"
Warsztat dot. tolerancji oraz  zagadnień pokrewnych, mający na celu uwrażliwienie młodzieży na to co inne i nieznane.
Adresaci
- II - III klas szkół gimnazjalnych
- I-III kl. szkół ponadgimnazjalnych        
Czas realizacji
- 2 godz. lekcyjne.
"Prostytucja i handel ludźmi"
Warsztaty mające na celu zapoznanie z zagadnieniem. Wskazanie konsekwencji prawnych, społecznych i zdrowotnych prostytuowania się. Uświadomienie zjawiska handlu ludźmi.
Adresaci
- kl. I - III szkół ponadgimnazjalnych
Czas realizacji
- 2 godz. lekcyjne.
Warsztaty "Czy mam problem ?"
Warsztat dot. problematyki uzależnień, mający na celu dostarczanie rzetelnych informacji
o substancjach szkodliwych dla zdrowia, ich działaniu na organizm, a także o społecznych, psychologicznych i fizycznych oraz prawnych konsekwencjach ich stosowania.
Adresaci
kl. II – III szkół gimnazjalnych        
kl. I – III szkół ponadgimnazjalnych
Czas realizacji
- 2 godz. lekcyjne
Bezpieczny Przedszkolak
Program dla dzieci w wieku przedszkolnym, którego głównym celem jest wyposażenie dzieci w podstawowa wiedzę na temat bezpieczeństwa a także uświadomienie zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami.
Jestem fair
0000-00-00 więcej »
Program "Przecież Wiem"
0000-00-00 więcej »
"DZIECKO I RUCH DROGOWY"
0000-00-00 więcej »
"BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"
0000-00-00 więcej »
PRZECIW PRZEMOCY- warsztaty "Młodzi przeciw przemocy"
0000-00-00 więcej »
"WARTO WIEDZIEĆ" - odpowiedzialność prawna osób nieletnich
0000-00-00 więcej »
"BEZPIECZNIE W DOMU, W SZKOLE I NA ULICY"
0000-00-00 więcej »