Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Zasady rekrutacji i pracy

Informacje ogólne.

 

Warunkiem umożliwiającym złożenie oferty pracy w Straży Miejskiej w Łodzi jest ogłoszenie naboru przez Komendanta. W momencie jego rozpoczęcia informacje pojawiają się na stronie 

http://bip.strazmiejska.lodz.pl/artykul.html?id=53

W każdym ogłoszeniu podana jest data do której można składać aplikacje, a także wykaz wszystkich potrzebnych dokumentów, które należy złożyć, aby wziąć udział w naborze. Aplikacje przyjmowane są tylko w formie papierowej. Prosimy o nieprzysyłanie ich drogą elektroniczną.

 

Warunkiem koniecznym ubiegania się o pracę w Straży Miejskiej w Łodzi na stanowisku strażnika miejskiego (aplikanta) jest:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • ukończenie 21 lat,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność sądowna,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  • nienaganna opinia,
  • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,

 

Kandydaci przechodzą następujące etapy rekrutacji:

1.      Weryfikacja złożonych dokumentów - sprawdzenie czy aplikacja kandydata zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.

2.      Test sprawnościowy - warunkiem przejścia do kolejnego etapu rekrutacji jest zaliczenie każdego ćwiczenia.

3.      Test z wiedzy ogólnej składający się z pytań z historii, geografii, polityki, wiedzy o samorządzie, sprawdzający poprawność językową i ortograficzną kandydata.

4.      Rozmowa kwalifikacyjna z komisją rekrutacyjną.

5.      Badania profilaktyczne.

 

Kontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy pozytywnie przechodzą kolejne etapy rekrutacji.


 

 

Pliki do pobrania

Testy sprawności fizycznej dla strażników (2).pdf

kwestionariusz osobowy.rtf

Oświadczenie.docx