Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Dawid Piotr Muszyński
Mężczyzna

Aktualny wiek: 31
Data zaginięcia: 2017/03/28
Wiek w dniu zaginięcia: 30 Ostatnie miejsce pobytu: Wieluń
Dawid Piotr Muszyński więcej...

Mandat

 
 
Grzywna nałożona mandatem karnym kredytowym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu(art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
 
 
Grzywna nałożona mandatem karnym zaocznym powinna być uiszczona w terminie 7 dni od daty wystawienia mandatu( art. 98 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
 
 
Należność należy wpłacać na konto 42 15600013 2027 0305 5120 0003
Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 5 GETIN BANK S.A. II O/Łódź
W tytule proszę podać imię i nazwisko osoby ukaranej, serię i numer mandatu karnego.
 
 
Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.