Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Dawid Piotr Muszyński
Mężczyzna

Aktualny wiek: 31
Data zaginięcia: 2017/03/28
Wiek w dniu zaginięcia: 30 Ostatnie miejsce pobytu: Wieluń
Dawid Piotr Muszyński więcej...
NIE PARKUJ NA KOPERCIE

pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej to mandat w wys. 500 zł. i możliwość odholowania pojazdu.

XY

Straż Miejska Łódź


Uwaga! Nowy system transportowy.
2017-04-01
2 kwietnia został wprowadzony nowy system transportowy w Łodzi.
Schematy linii autobusowych i tramwajowych, oraz wykaz tras można znaleźć na stronie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Twój Strażnik Osiedlowy
2017-01-27 więcej »
600 480 986 ( SMS ) telefon alarmowy dla osób niepełnosprawnych
2011-04-23

Przypominamy, że na stanowisku Dyżurnego funkcjonuje numer telefonu alarmowego do Straży Miejskiej w Łodzi dla osób niepełnosprawnych: 600 480 986

Tutaj można za pomocą wiadomości tekstowej (SMS) zgłosić interwencję bezpośrednio do Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi.

więcej »
Strażnicy interweniowali
2017-08-15
Spośród 107 zgłoszonych przez mieszkańców miasta interwencji 32 dotyczyły zakłócania ładu i porządku publicznego.
więcej »
Zgłoszenia na linię alarmową 986
2017-08-14
Stanowisko Dyżurnego SM odnotowało 139 interwencji, najwięcej z nich tj. 42 dotyczyły zakłócania ładu i porządku publicznego.
więcej »
Nieco spokojniej w Niedzielę
2017-08-13
W ciągu minionej doby patrole SM zrealizowały 120 interwencji na terenie naszego miasta, najwięcej tj. 46 dotyczyło zakłócania ładu i porządku publicznego.
więcej »
Działania w terenie
2017-08-12
Na linię alarmową 986 wpłynęły 164 zgłoszenia  od mieszkańców miasta, najwięcej tj. 45 dotyczyło zakłócania ładu i porządku publicznego. 38 zgłoszeń związanych było ze zwierzętami, a 23 dotyczyło wykroczeń drogowych jakie popełnili kierujący pojazdami.
Zakłócanie ładu i porządku publicznego
2017-08-11
W ciągu minionej doby na Stanowisko Dyżurnego SM wpłynęło 198 zgłoszeń z prośbą o interwencję, najwięcej tj. 58 dotyczyło zakłócania ładu i porządku publicznego, często przez osoby nietrzeźwe.
więcej »
Ponad dwieście interwencji wpłynęło na linię 986
2017-08-10
W ciągu minionej doby patrole SM zrealizowały 218 interwencji na terenie naszego miasta, najwięcej tj. 62 związane były z powalonymi drzewami, które uszkodziły auta czy też inne mienie.
Interwencje patroli SM
2017-08-09
Mieszkańcy  zgłosili 171 interwencji na terenie miasta, najwięcej bo aż 46 dotyczyło zakłócania ładu i porządku publicznego. Ponadto 37 zgłoszeń podjęto wobec kierowców nie stosujących się do przepisów, a 28 interwencji związanych było ze zwierzętami.
więcej »
Z terenu ...
2017-08-08
Na Stanowisko Dyżurnego SM wpłynęło 171 zgłoszeń interwencji, najwięcej tj. 52 dotyczyło zakłócania ładu i porządku publicznego, często przez osoby nietrzeźwe.
więcej »
Kierowcy nie stosowali się do przepisów
2017-08-07
Najwięcej bo aż 35 interwencji z pośród 148 jakie w ciągu minionej zrealizowały patrole SM dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które popełnili kierujący pojazdami.
więcej »
Patrole SM interweniowały
2017-08-05
Wśród 167 zgłoszeń, które trafiły na Stanowisko Dyżurnego SM, najwięcej tj. 65 dotyczyło zakłócania ładu i porządku publicznego.
więcej »