Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Sprawozdania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawozdanie z kontroli placów zabaw Place zabaw 2013.pptx
 
 
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2012
 
Sprawozdanie za miesiąc styczeń 2013 r.
 
Sprawozdanie za miesiąc grudzień 2012 r.
 
Sprawozdanie za miesiąc listopad 2012
 
Sprawozdanie półroczne za rok 2012
Sprawozdanie za I kwartał 2012 roku
 
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2010 r.
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za III kwartał 2010
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za II kwartał 2010 r.
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za I kwartał 2010 r.
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za 2009 r.
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za III kwartał 2009 r.
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi - II kwartał 2009
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za I kwartał 2009 roku
 
Sprawozdanie Straży Miejskiej z \"Bezpiecznych Wakacji 2009\"
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za rok 2008
 
Sprawozdanie z działalności Referatu profilaktyki - ferie 2009
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za III kwartał 2008 roku
 
Sprawozdanie z działalności Referatu profilaktyki - półkolonie
 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Łodzi za II kwartał 2008 roku
 
SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU
 
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 R.
 
SPRAWOZDANIE III KWARTAŁ 2007 ROK
 
SPRAWOZDANIE II KWARTAŁ 2007 ROK
 
SPRAWOZDANIE I KWARTAŁ 2007ROK