Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Michał Zaborowski
Mężczyzna

Aktualny wiek: 20
Data zaginięcia: 2016/12/14
Wiek w dniu zaginięcia: 20 Ostatnie miejsce pobytu: Łódź
Michał Zaborowski więcej...

Zgłoś interwencję

Dla właściwego rozpatrzenia prośby o podjęcie interwencji koniecznym jest podanie przez osobę zgłaszającą dokładnego miejsca, krótkiego opisu czynu, zdarzenia dla jakiego interwencja miałaby być podjęta. W niektórych przypadkach (np. zgłoszenie zakłócania ciszy nocnej, spokoju) koniecznym będzie pozostanie na miejscu zdarzenia osoby zgłaszającej, do czasu przybycia patrolu Straży Miejskiej.

UWAGA !

Interwencje wymagające natychmiastowego działania lub dotyczące zagrożenia dla zdrowia lub życia zgłoś wyłącznie pod całodobowym, alarmowym numerem telefonu 986.