Switch to pl Switch to en Switch to de
Straż Miejska w Łodzi
zgłoś interwencję Facebook BIP

www.zaginieni.pl

Tsvetelina Mitkova
Kobieta

Aktualny wiek: 19
Data zaginięcia: 2017/05/22
Wiek w dniu zaginięcia: 18 Ostatnie miejsce pobytu: Dąbrowa
Tsvetelina Mitkova więcej...

Blokady - odholowany samochód

 

Straż Miejska w ramach swoich kompetencji określonych w Ustawie o strażach gminnych (miejskich), ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz aktach wykonawczych wydanych w oparciu o wymienione powyżej ustawy ma prawo do wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

 

Jednym z naczelnych zadań wykonywanych podczas nadzoru nad ruchem drogowym jest nadzór nad prawidłowym postojem i zatrzymywaniem pojazdów. Wykonując te obowiązki straż miejska ma między innymi prawo do usuwania pojazdów, które zostały pozostawione w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu.

 

Równocześnie należy pamiętać, że zasada ta może być rozszerzona o miejsca objęte znakiem zakazu B-36 "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką T-24 wskazującą, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.


Pojazdy pozostawione w miejscu gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniające ruchu lub niezagrażające bezpieczeństwu ? mogą zostać unieruchomione za pomocą urządzenia blokującego przez Policję, lub Straż Miejską.
Straż Miejska usuwając pojazd z miejsca zabronionego jest zobowiązana do pozostawienia o tym informacji we właściwej terytorialnie jednostce Policji i pozostawić również tę wiadomość u swojego dyżurnego. Kierujący, czy właściciel pojazdu, który nie zastał samochodu w miejscu gdzie urządził postój, zgłaszając policji jego utracenie zostanie poinformowany o fakcie usunięcia go na parking strzeżony.

 

Jeżeli usunięcia dokonała Straż Miejska będzie musiał udać się do jej siedziby

(Łódź, Kilińskiego 81) w celu uzyskania zgody na wydanie samochodu osobie uprawnionej. Zgoda następuje po zakończenia postępowania w sprawie wykroczenia, jakim było pozostawienie samochodu w miejscu zabronionym.

Po zakończeniu postępowania pojazd można odebrać z parkingu po uregulowaniu opłat za odholowanie i postój na parkingu.


Jeżeli kierujący po powrocie do pojazdu zastanie założoną na koło blokadę - w celu jej zdjęcia musi zawiadomić Straż Miejską pod numerem telefonu 986, lub za pośrednictwem innego patrolu Straży Miejskiej, lub Policji.

 

Blokada zostanie zdjęta po zakończeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie odpowiedzialności sprawcy wykroczenia i ewentualne pociągnięcie go do odpowiedzialności.